Remove Doekjes oplosmiddel voor kleefstof - 50st
Sale

Remove Doekjes oplosmiddel voor kleefstof - 50st

€19,25 €12,51
-
+
€12,51
Add to wishlist

Remove Doekjes - 50st

REMOVE is ontwikkeld voor het oplossen van kleeflagen en helpen verwijderen van lijmresten (acryl, rubber, hydrocolloïd of anders) van de huid.

Kenmerken & Voordelen

Prettig voor de patiënt

 • Voorzichtige en pijnloze verwijdering van hydrocolloïden en acryl- en rubberhoudende lijm(-resten), zonder irritatie of beschadiging van de huid.
 • Helpt de huid intact te houden tijdens het verwijderen van zelfklevende verbanden.
 • Bevat Aloë en is vochtinbrengend en conditionerend voor de gevoelige huid.
 • Niet irriterend en hypo-allergeen, zelfs bij gebruik rond een stoma of bij oudere patiënten.
 • De veiligheid is bewezen in laboratoriumtesten en klinische studies.


Milieuvriendelijk

REMOVE bevat alleen milieuvriendelijke ingrediënten die de ozonlaag niet aantasten.

Gemakkelijk voor de verpleegkundige

Eén vochtige tissue bevat precies de juiste hoeveelheid lotion, dus er is geen onnodig afval. Dit maakt REMOVE ook een kosteneffectieve oplossing.

Indicaties

 • Minimaliseren van beschadigingen veroorzaakt door verwijderen van kleeflaag.
 • Verwijderen van lijmresten van de huid.


Contra-indicaties / Voorzorgsmaatregelen

Alleen gebruiken zoals aanbevolen. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet aanbrengen op open wonden of slijmvliezen. Vermijd oogcontact. Damp kan schadelijk zijn - in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Brandbaar. Niet gebruiken in de buurt van hittebronnen, vonkontstekingen of open vuur. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met geverfde oppervlakken.

  Ruilen en retourneren :

  Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

  De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 APRIL 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

  De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Hottonstraat 20 - 8870 Izegem , België. De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

  In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de Aankoopprijs aan de Klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.

  Modaliteiten van terugbetaling Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft per kredietkaart, zal een krediet worden uitgevoerd op de door de Klant gebruikte kredietkaart ter waarde van de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling aan de Klant gebeurt volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant via een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de Verkoper verstrekte rekeningnummer. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.

  De Klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten duidelijk werden gebruikt, vervuild, en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de) Product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet worden aanvaard, zal de Klant ze zonder terugbetaling moeten terugnemen. Wettelijke garantie

  Voor zover de Klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de Klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht en gedurende een termijn van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, zal als oorspronkelijk gebrek worden beschouwd. Na deze termijn van 6 maanden mag de Verkoper, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bij de levering van het product aanwezig was. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de Klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de Aankoopprijs, eisen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of de terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de Klant.

  In tegenstelling tot het herroepingsrecht (zie artikel 6), zal de Verkoper aan de Klant de retourkosten van het artikel voor het welke laatstgenoemde beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, terugbetalen, voor zover de retourzending wordt uitgevoerd door de bezorger gekozen door de Verkoper en het artikel het voorwerp kan uitmaken van een omwisseling of terugbetaling (zie artikel 7.1). In het geval van omwisseling zal de levering eveneens ten laste vallen van de Verkoper.
  Recent bekeken producten